Renata Szerafin-Wójtowicz 

urodziła się w Lublinie, w 1970 r., gdzie uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w klasie skrzypiec. Od młodych lat rozwijała swe zainteresowanie śpiewem, będąc chórzystką w wielu zespołach.  W 1994 roku ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Wychowania Muzycznego ze specjalnością dyrygentura chóralna w klasie adi. dr Jana Przybylskiego. W 1994 roku rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu z Chórem Dziecięcym, a w 1997 również z Chórem Młodzieżowym. W 1995 roku objęła kierownictwo artystyczne Męskiego Chóru “Copernicus” w Toruniu. W 2000 r. uzyskała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. W tymże roku została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Torunia. W 2001 r. została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2002 r. ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Wraz z prowadzonymi przez siebie chórami wielokrotnie koncertowała w Polsce i Europie.